Riitta Saarikangas

Riitta

Riitta Saarikangas on markkinointivaikuttaja, yrittäjä ja kouluttaja, joka on jo vuosien ajan puhunut ja kouluttanut eri puolilla Suomea ja maailmaa. Hänellä on kokemusta sadoista organisaatioista ja kymmenistätuhansista ihmisistä. Siksi hän tietää, että yksi menestymisen kulmakivistä on kyky vuorovaikuttaa erilaisten ihmisten kanssa.

Riitta on yksinkertaistaja. Hän uskoo siihen, että jokaisella on oikeus ymmärtää, mitä häneltä odotetaan, ja toisaalta jokaisella on oikeus tulla kuulluksi.

Riitan pääteemoja ovat menestys, jaksaminen, vuorovaikutus ja onnistumisen eväät, hyvä esimiestyö sekä työilmapiiriin liittyvät asiat.


On opittava kuuntelemaan; ei vain sanoja, vaan koko kehoa.
On hyväksyttävä erilaisuus ja opittava hyödyntämään sen rikkaus.

Syksyllä 2005 Riitta teki tutkimuksen johtamisesta ja esimiestyöstä. Sen tuloksia Riitta hyödyntää mm. esimiesvalmennuksissa.

Riitan ajatuksia